Colofon, disclaimer & copyright

© philharmonie zuidnederland fonds • ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Colofon

Concept & hoofdredactie: philharmonie zuidnederland

Website ontwerp realisatie: BICmultimedia.nl

Copyright

www.philharmoniezuidnederlandfonds.nl is een uitgave van Stichting philharmonie zuidnederland. Op deze pagina’s rusten copyrights die toebehoren aan Stichting philharmonie zuidnederland. Niets uit deze pagina’s mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, vastleggen als databestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting philharmonie zuidnederland en / of de (aangegeven) eigenaar van het beeld.

Het copyright van foto’s

op deze site rust bij het philharmonie zuidnederland en één van de fotografen Simon van Boxtel, Otto van den Toorn, Marco Borggreve, Michiel Hendryckx, Riccardo Musacchio, Jean-Pierre Geussens, Henk van Esch, Dirk Kikstra, of andere fotografen zoals bij betreffende afbeelding vermeld. Over de exacte rechten per foto kunt u desgewenst contact opnemen met de relatiemanager van philharmonie zuidnederland.

Fotografen
  • philharmonie zuidnederland
  • Simon van Boxtel
  • Otto van den Toorn
  • Marco Borggreve
  • Michiel Hendryckx;
  • Riccardo Musacchio
  • Jean-Pierre Geussens
  • Henk van Esch
  • Dirk Kikstra

Disclaimer

Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.
philharmonie zuidnederland besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. philharmonie zuidnederland alsmede betrokken toeleveranciers (van informatie) zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.