Privacy en Cookie statement

Het Elisabeth Strouven Fonds beheert en belegt het fonds namens philharmonie zuidnederland en beschikt over de ANBI status. De directie van philharmonie zuidnederland bepaalt hoe Het philharmonie zuidnederland Fonds wordt aangewend voor projecten en activiteiten die binnen de doelstelling van het orkest vallen.

Privacy statement Het philharmonie zuidnederland Fonds

Het philharmonie zuidnederland Fonds acht de veiligheid van persoons- en klantgegevens van essentieel belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het philharmonie zuidnederland Fonds respecteert tevens de privacy van alle donateurs, schenkers en bezoekers van haar website en zorgt dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Namen van donateurs worden nooit gepubliceerd zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Het philharmonie zuidnederland Fonds wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat zowel Het philharmonie zuidnederland Fonds als het Elisabeth Strouven Fonds over enkele gegevens van u verwerken. Voorop staat dat Het philharmonie zuidnederland Fonds zich in alle gevallen houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Conform de eisen van de AVG draagt Het philharmonie zuidnederland Fonds zorg voor een adequate en passend niveau van beveiliging van persoonsgegevens.

Het philharmonie zuidnederland Fonds kan de volgende gegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer en andere gegevens die betrekking hebben op uw donatie/schenking
Doelstelling en grondslag

Het philharmonie zuidnederland Fonds verwerkt gegevens die u aan ons verstrekt per telefoon, email, of een schriftelijke overeenkomst. Afhankelijk van het doel gebeurt dit op basis van een wettelijk verplichte grondslag of een gerechtvaardigde grondslag. Wij verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingen en het uitvoeren van overeenkomsten
 • Contact met u op te nemen als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om meer informatie te verstrekken
 • Het versturen van (seizoens-)brochures en magazines zoals deKlank
 • Het bedanken van nieuwe donateurs
 • Informeren van donateurs en relaties over actuele informatie en evenementen rondom Het philharmonie zuidnederland Fonds en Stichting philharmonie zuidnederland
 • Als u onze website bezoekt, worden er cookies opgeslagen op uw computer. Voor meer informatie verwijzen we naar ons cookie-statement.
Verstrekking aan derden

Het philharmonie zuidnederland Fonds verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Het philharmonie zuidnederland Fonds of u bepaalde werkzaamheden verrichten (de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder en met uw toestemming aan uw notaris/fiscalist). Het Elisabeth Strouven Fonds treedt op als verwerker van de gegevens van Het philharmonie zuidnederland Fonds, op basis van een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie verwijzen we u door naar het privacystatement van het Elisabeth Strouven Fonds. Daarnaast worden naam- en adresgegevens gedeeld met Stichting philharmonie zuidnederland om te voorkomen dat brochures, magazines en nieuwsbrieven dubbel worden verstuurd. Voor het privacystatement van philharmonie zuidnederland, volg deze link.

Wanneer iemand de website bezoekt en/of schenkt, bewaart Het philharmonie zuidnederland Fonds de persoonsgegevens voor de termijn van twee jaren en wanneer zij dit relevant acht. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Het philharmonie zuidnederland Fonds op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

U mag Het philharmonie zuidnederland Fonds vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u philharmonie zuidnederland Fonds verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via fonds@philharmoniezuidnederland.nl.

Het philharmonie zuidnederland Fonds houdt zich het recht voor deze privacy policy te wijzigen met in achtneming van de AVG. Via de website wordt de actueel geldende privacy policy weergegeven.

Het gebruik van cookies

Het philharmonie zuidnederland Fonds maakt gebruik van cookies op de websites philharmoniezuidnederland.nl en philharmoniezuidnederlandfonds.nl. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Reeds lange tijd wordt deze techniek toegepast op vrijwel alle websites. De wetgeving schrijft voor u over het gebruik van cookies gedetailleerde uitleg te verschaffen.

Cookie statement

philharmoniezuidnederland.nl en philharmoniezuidnederlandfonds.nl maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken.

Soorten cookies

Cookies die philharmonie zuidnederland gebruikt zijn te verdelen in twee soorten:

Functionele Cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren te kunnen onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden om u nadat u ingelogd bent te kunnen blijven herkennen. Op deze manier hoeft u niet bij ieder bezoek opnieuw uw wachtwoord in te typen. Deze cookies worden daarnaast gebruikt om bijvoorbeeld producten die u via onze webshop in het winkelwagentje heeft geplaatst, te onthouden indien u de website afsluit en op een later moment onze webshop weer bezoekt. Ook wordt uw taalvoorkeur op deze manier onthouden.

Anderssoortige cookies

Daarnaast gebruikt philharmonie zuidnederland cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Verder maken we gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina’s te kunnen delen. Hiervoor wordt functionaliteit van Facebook, Twitter, Google+, Pinterest etc. ingezet. philharmonie zuidnederland heeft geen invloed op de cookies die zij plaatsen.

Blokkeren van Cookies

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de philharmonie zuidnederland websites mogelijk niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Cookies achteraf verwijderen

Na het bezoek aan philharmoniezuidnederland.nl of philharmoniezuidnederlandfonds.nl kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.